Monitoring & cloudplatform

Voedsel en medicatie zijn geen gewone zendingen. Ze moeten verzonden worden volgens strikte regels voor temperatuursbehoud en controle. Daarom kunnen we temperatuursensoren voorzien die op regelmatige tijdstippen de gemeten temperaturen opslaan en via antennes doorsturen naar ons cloudplatform, de Etheclomonitor. Daar kan u op elk moment uw zending opvolgen.

Via antennes en sensoren de temperatuur van de etheclobox opvolgen in de etheclomonitor

Temperatuurscontrole

Etheclo maakt gebruik van verschillende technieken om de temperaturen van uw zendingen te registreren, door te sturen en op te slaan in etheclomonitor.

Uw gebruiksgemak en een betrouwbare gegevensuitwisseling staan hierbij voorop waarbij we standaard 1 sensor op een vaste plaats in de box plaatsen en naargelang uw noden extra sensoren kunnen toegevoegd worden.

Door de plaatsing van een vaste sensor, garanderen we dat uw goederen steeds op dezelfde manier worden opgevolgd, vermindert het risico op verlies en kunnen alle gegevens online worden uitgelezen en opgevolgd.

Via een algoritme worden de temperatuurgegevens van de vaste sensor vertaald naar de benaderende kerntemperatuur van uw zending, een oplossing die door veel van onze klanten geapprecieerd wordt vanwege de tijdsbesparing en hoge betrouwbaarheid.

Wenst u nog preciezere metingen voor zendingen met een hoge waarde, dan plaatst u gewoon extra sensoren tussen uw producten, want via etheclomonitor kan u immers meerdere sensoren aan éénzelfde zending koppelen.

Individuele monitoring

Samen kunnen we nog een stap verder gaan : via etheclomonitor kan je rechtstreeks je zendingen ingeven en activeren... via je logistieke provider kunnen we het aflevermoment bekomen en op die manier exact bepalen wanneer je zending onderweg is. Overschrijdt je zending een bepaalde drempel, dan stuurt etheclomonitor een waarschuwing uit en kunnen incidenten vermeden worden.

In de etheclomonitor kan u op elk moment rapporten opvragen en deze desgewenst aan derde partijen voorleggen.

Boxen registreren via de unieke GS1-code en controleren in de etheclomonitor